Tak jako život pochází ze sexu, tak úcta k lidskému životu vychází z úcty k sexu.

Henry Havelock Ellis


Grafika : www.sikovna-graficka.cz         WebMaster : Jiří Sedláček