Tak jako život pochází ze sexu, tak úcta k lidskému životu vychází z úcty k sexu.

Henry Havelock Ellis


Kurzy tantry

Nabídka tantrických kurzů a seminářů Tantra institutu


Momenty tantry II - rituály

- večerní kurz tantry - pokročilejší skupina -

Pro účastníky Momentů tantry otevíráme navazující večery. Vítáme i absolventy jiných výcviků či kurzů tantry. Setkání jsou otevřena jednotlivcům i párům.

Naše setkání představují inspiraci pro každodenní život, osvojení si tantrického vnímaní světa. Práce s různými meditačními technikami a jejich individuální modifikace, tantrické rituály, jejich symbolika, hravá práce se sexuální energií.

    Hlavní témata:

  • Práce s dechem, prohloubené a vědomé dýchání
  • Práce s energetickým tělem: naslouchání čakrám, jejich čištění a nabíjení energií
  • Oslava různosti: uctívání mužství a ženství
  • Meditace vedoucí od duality k jednotě
  • Rozšíření vědomí, rozvíjení svobodné vůle nezávislé na (momentálních) společenských názorech
  • Prožívání jednoty těla, citů a spirituality, povzbuzení duševního rozvoje skrze tělesné prožitky
  • Rozvíjení vnitřní autority
  • Intuitivní (symbolické) chápání skutečnosti, nahlížení významu událostí v osobním životě

Kurz je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro páry, které jsou respektovány a ve svém vztahu podporovány.

Pokročilostí pro účely tohotu kurzu rozumíme:

odpovědnost za sebe, hlídání si vlastních hranic a respektování hranic ostatních účastníků (to lze trénovat třeba na
Meditaci mazlení),
zkušenost s nějakou meditační technikou (vipasana, Oshovy meditace, vnitřní úsměv, ...).

Lektoři: Manguri a Zuzi.

Místo: Karlovka, sál 2. patro, Karlova 25 (vstup dvorem), Praha 1.

Termín: 16., 23., 30. října 6. a 13., 20, 27. listopadu. vždy v pondělí 18:30-22 hodin (sedm večerů).

Cena: jednotlivci 2890/2490 Kč muž/žena, páry 4990 Kč. Vstupné na jeden večer 490 Kč jedna osoba.

Sleva: 25% sleva na dvě místa pro studenty (zatím obě místa volná), 25% pro absolventy, kteří cyklus opakují.

Přihlášky: Přihlášky na u Zuzi E-mailu tantra.zuzana@gmail.com nebo na telefonu 733 371336.

Informace potřebné k přihlášení: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo telefonu.

Záloha: Spolu s přihláškou zašlete nevratnou zálohu ve výši 1000 Kč na osobu na náš účet číslo: 1102408060/3030 . Jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilního telefonu.


Energie jako hra polarit

- víkendový kurz tantry - pokročilejší skupina -

"Není třeba mít obavy, protože když se setká světlo a tma zbyde jen světlo ..." - Gautama Buddha

Víkendové setkání bude věnováno meditativnímu prožívání erotiky. Budeme uctívat mužství i ženství a interakci mezi těmito dvěma životodárnými polaritani.

Budeme léčit pohlaví (a náš vztah k němu), tím, že do něj přivedeme vědomí meditativním dotekem. Tato původní tantrická technika je dnes známá jako orgasmická meditace.

Tím, že zalijeme čakry sexuální energií, rozšíříme naše prožívání směrem k celotělnímu orgasmu a navíc oživíme a povzbudíme naší citovou i duchovní stránku.

Kurz je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro páry, které jsou respektovány a ve svém vztahu podporovány.

Pokročilostí pro účely tohotu kurzu rozumíme:

odpovědnost za sebe, hlídání si vlastních hranic a respektování hranic ostatních účastníků (to lze trénovat třeba na
Meditaci mazlení),
zkušenost s nějakou meditační technikou (vipasana, Oshovy meditace, vnitřní úsměv, ...),
čakry - základní zkušenost (dýchání do čaker, chakra sound, chakra dance, ...),
schopnost zůstat bdělý a vnimat, co se děje (neutíkat do smíchu, zloby, procesu, ...),
přijímání nahoty (vlastní i ostatních).

Lektoři: Manguri a Zuzi.

Místo: Karlovka, sál 2. patro, Karlova 25 (vstup dvorem), Praha 1.

Termín: 4.-5.listopadu. Začínáme v sobotu v 10 hodin a končíme v neděli v 16. hodin.

Cena lektorné: jednotlivci 2490 Kč, páry 4590 Kč (při uhrazení zálohy do 15.9. sleva na 2290/4190 Kč).

Ubytování a strava: 200 Kč pro osobu za ubytování/přespání ve vlastním spacáku na matracích v centru. Strava buď s sebou nebo v restauracích a kavárnách v okolí.

Přihlášky: Přihlášky na E-mailu manguri@tantra.cz a na telefonu 777016312.

Informace potřebné k přihlášení: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu.

Záloha: Spolu s přihláškou zašlete nevratnou zálohu ve výši 1000 Kč na osobu na náš účet číslo: 2601145482/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilního telefonu.

Grafika : www.sikovna-graficka.cz         WebMaster : Jiří Sedláček