Tak jako život pochází ze sexu, tak úcta k lidskému životu vychází z úcty k sexu.

Henry Havelock Ellis


Kurzy tantry

Nabídka tantrických kurzů a seminářů Tantra institutu


Momenty tantry

- večerní kurz tantry -

- pravidelná setkání pro objevování extáze v každodenním životě -

"Žena, ženská energie dosahuje meditativního stavu láskou -
a mužská energie dosahuje lásky meditací.

... muž a žena spolu mohou držet krok,
když se meditace muže prohlubuje
a láska ženy narůstá.
Tehdy se tvoří vyšší harmonie,
vyšší a vyšší,
až přijde okamžik, kdy je muž dokonale v meditaci
a žena dokonale v lásce.
Jen v takovém případě je setkání dokonalé.
Jen tehdy může nastat mezi dvěma lidmi opravdový nejvyšší orgasmus
ne tělesně, ne sexuálně, nýbrž totálně.
Dvě existence se setkaly a sloučily.
Pak se ten druhý stane dveřmi.
Milovaný bude branou
a oba dosáhnou jednoty."

-Osho-

Tantra učí muže a ženu, jak být pravdiví v lásce a jak být čestní ve vztazích. Pomáhá jim objevovat božskou lásku, která překonává všechny sexuální fantazie. Klíčem k tajemství božské lásky je vidět lásku takovou, jaká je, a ne takovou, jakou si ji vysníme, nebo vymyslíme.

Hlavním cílem našich setkání je umožnit účastníkům zařadit do svého všedního života tantrický přístup ke světu. S úctou k životním postojům a situaci každého z nás se budeme vzájemně podporovat na cestě k osobnímu růstu: k větší citlivosti, k širšímu vědomí, ke větší svobodě, k většímu pochopení toho, co se děje, k většímu porozumění toho, co nyní potřebuji, k lepšímu poznání partnera a k většímu pochopení významu partnerství pro náš život.

  Čemu se budeme věnovat:

 • sebepoznání a sebepřijetí
 • meditačním technikám
 • práci s energií
 • prozkoumávání polarit
 • vědomému prožívání mužsko/ženské polarity
 • zrcadlu partnerství - chápání významu partnerství pro náš individuální růst
 • hledání vnitřní autority

Večery jsou otevřené jednotlivcům i párům. Nevyžadujeme předchozí zkušenost s tantrou. Přestože umožňujeme návštěvu jednoho večera, považujeme za velmi vhodné účastnit se celého cyklu setkání.

Lektoři:
Manguri a Zuzi.

Místo: Karlovka, sál 2. patro, Karlova 25 (vstup dvorem), Praha 1.

Termín: 27.března., 3., 10., 24.dubna a 1., 15. a 22. května vždy v pondělí 18:30-22 hodin.

Cena(7 večerů): jednotlivci 2890/2490 Kč muž/žena, páry 4990 Kč. Vstupné na jeden večer 490 Kč jedna osoba, 890 Kč pro pár.

Sleva: 25% sleva na dvě místa pro studenty a pro všechny absolventy kurzu při platbě celého cyklu.

Přihlášky: Přihlášky na E-mailu institut@tantra.cz a na telefonu 777016312.

Informace potřebné k přihlášení: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon (nejlépe mobilní).

Záloha: Spolu s přihláškou zašlete nevratnou zálohu ve výši 1 000 Kč na osobu na náš účet číslo: 19-5448780247/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho mobilního telefonu.


Momenty tantry II - rituály

- večerní kurz tantry - pokročilejší skupina -

Pro účastníky Momentů tantry otevíráme navazující večery. Vítáme i absolventy jiných výcviků či kurzů tantry. Setkání jsou otevřena jednotlivcům i párům.

Naše setkání představují inspiraci pro každodenní život, osvojení si tantrického vnímaní světa. Práce s různými meditačními technikami a jejich individuální modifikace, tantrické rituály, jejich symbolika, hravá práce se sexuální energií.

  Hlavní témata:

 • Práce s dechem, prohloubené a vědomé dýchání
 • Práce s energetickým tělem: naslouchání čakrám, jejich čištění a nabíjení energií
 • Oslava různosti: uctívání mužství a ženství
 • Meditace vedoucí od duality k jednotě
 • Rozšíření vědomí, rozvíjení svobodné vůle nezávislé na (momentálních) společenských názorech
 • Prožívání jednoty těla, citů a spirituality, povzbuzení duševního rozvoje skrze tělesné prožitky
 • Rozvíjení vnitřní autority
 • Intuitivní (symbolické) chápání skutečnosti, nahlížení významu událostí v osobním životě

Kurz je vhodný jak pro jednotlivce, tak pro páry, které jsou respektovány a ve svém vztahu podporovány.

Pokročilostí pro účely tohotu kurzu rozumíme:

odpovědnost za sebe, hlídání si vlastních hranic a respektování hranic ostatních účastníků (to lze trénovat třeba na
Meditaci mazlení),
zkušenost s nějakou meditační technikou (vipasana, Oshovy meditace, vnitřní úsměv, ...).

Lektoři: Manguri a Zuzi.

Místo: Karlovka, sál 2. patro, Karlova 25 (vstup dvorem), Praha 1.

Termín: 16., 23., 30. října 6. a 13., 20, 27. listopadu. vždy v pondělí 18:30-22 hodin (sedm večerů).

Cena: jednotlivci 2890/2490 Kč muž/žena, páry 4990 Kč. Vstupné na jeden večer 490 Kč jedna osoba.

Sleva: 25% sleva na dvě místa pro studenty (zatím obě místa volná), 25% pro absolventy, kteří cyklus opakují.

Přihlášky: Přihlášky na u Zuzi E-mailu zuzanabestova@seznam.cz nebo na telefonu 733 371336.

Informace potřebné k přihlášení: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo telefonu.

Záloha: Spolu s přihláškou zašlete nevratnou zálohu ve výši 1000 Kč na osobu na náš účet číslo: 1102408060/3030 . Jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilního telefonu.

Grafika : www.sikovna-graficka.cz         WebMaster : Jiří Sedláček