Jak Tantra Institut chrání Vaše osobní údaje

Správcem osobních údajů je Dr. Petr Šindelář, podniká jako OSVČ, IČO 48021521, sídlo: Čerchovská 1745/7, 120 00 Praha 2.

Osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete Petra kontaktovat na tel. čísle 777 016312 nebo na e-mail: manguri@tantra.cz .

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Osobní údaje zpřístupňujeme našim spolupracovníkům, kteří zajišťují organizaci našich akcí nebo administrativní podporu. Naši spolupracovníci, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Rozsah osobních údajů, účely zpracování a doba uchovávání údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1) poskytování služeb, plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo organizatorem akce Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

 2) vedení účetnictví a daňové evidence.
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3) marketing- zasílání newsletterů.
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Naše newslettery Vám zasíláme jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu případně nám napsat či zatelefonovat.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Cookies

Náš web nepoužívá Cookies.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5. 2018.