Tak jako život pochází ze sexu, tak úcta k lidskému životu vychází z úcty k sexu.

Henry Havelock Ellis


Vítejte na stránkách Tantra institutu Praha.

Kdo jsme?

Potkali jsme se v roce 2004 na kurzu Vodní tantry u Johna Hawkena. Tantra je naší životní filozofií a koníčkem.

Naším cílem je zprostředkovat klientům, o čem tantra je a čím může obohatit život dnešního člověka. Podstatnou část svého života jsme prožili v partnerstvích a proto věříme, že dobře rozumíme potřebám lidí žijících v partnerství.

Kurzy a masáže děláme sice za peníze, nicméně hlavně pro radost. Rozhodující část peněz na živobytí si vyděláváme jinde. Cílem našich aktivit není ani tak snaha něco učit, spíše zprostředkovat nový prožitek a rozšířit životní obzory. V naší výuce vycházíme z našich vlastních životních zkušeností z oblastí spirituality, lásky, partnerství a erotiky.

Ovlivnila nás přímo i nepřímo řada moudrých lidí. Mnoho z našeho pojetí světa vystihuje následující citát.

Poznal jsem dobré i zlé,
hřích i ctnost, právo i bezpráví,
soudil jsem a byl jsem souzen;
prošel jsem narozením i smrtí,
radostí i utrpením, nebem i peklem;
a nakonec jsem poznal,
že jsem obsažen ve všem
a všechno je obsaženo ve mně.

Hazrat Inajat Khan


Potěší nás, když využijete naší nabídky individuální výuky, tantrických masáží nebo navštívíte naše kurzy tantry.

Těšíme se na viděnou.

Grafika : www.sikovna-graficka.cz         WebMaster : Jiří Sedláček